İlk Yardım Yönetmeliği İlkyardım Eğitimi Yönetmeliği

Duyuru Tarihi : 12/07/2010

13:52:39

RESMİ GAZETE- Tarih : 22/05/2002 Sayı : 24762

İlkyardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

RESMİ GAZETE TARİHİ:18.03.2004  R.G. Sayısı:25406

İlkyardım Yönetmeliği

İlkyardımcı

Madde 16 - İlkyardımcı olmak isteyenler nüfus cüzdanı örneği ile Merkeze başvururlar.

 

Kapsam bölümünde belirtilen tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir "İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.

 

Mekanik cihazların yoğun bulunduğu, yangın riski yüksek olan ve yeraltı maden ocakları gibi kaza riski yüksek olan işyerlerinde her on personel için bir "İlkyardımcının” bulundurulması zorunludur.

 

Bu madde kapsamında bulunan işyerlerinde bu Yönetmeliğin yayımından itibaren 3 yıl içerisinde ilkyardımcı bulundurulması zorunludur.

 

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan zorunluluklar bu Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yerine getirilir. (18.03.2004 +2 yıl = 18.03.2006)

 

 

İlkyardımcı ve zorunlu ilkyardımcı istihdamı

 

Madde 16- Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.”

 

 

Bütün Duyuruları Listele

tunakurumsal.com, 2007 - 2009, Tüm Hakları Saklıdır