RADYASYON EĞİTİMİ - RADYASYONDAN KORUNMA EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı

 

Radyasyonun en önemli etkisi, canlılar üzerinde zararlı biyolojik etkilerin meydana gelmesidir. Radyasyon korunmasının ana ilkesi, personelin maruz kalabileceği radyasyon düzeyini olabildiğince düşük seviyelere çekmektir. Bu nedenle uyulması gerekli kurallar veya alınması gerekli tedbirler Uluslar Arası Radyolojik Korunma Komisyonu ( ICRP) tarafından belirlenmekte ve üye ülkelere tavsiye edilmektedir. Radyasyondan korunmaya ilişkin ve radyasyonu tanımaya yönelik olarak düzenlenen eğitimimizde yasal düzenlemeler ve yaptırımlardan da bahsedilecektir.

 

Sertifika eğitiminin tamamlayan tüm katılımcılar “ Radyasyon Eğitimi “ katılım sertifikası alacaklardır.

 

 

 

 

İçerik

1.   BÖLÜM  ( 1. GÜN )

TEMEL KAVRAMLAR

ZAMAN – ENERJİ- KİNETİK ENERJİ- DALGA – FOTON – AKIM – YÜK

ELEKTROSTATİK POTASNİYEL FARKI

ELEKTROSTATİK KUVVET

ORTAM

RADYASYON FİZİĞİ

ATOMUN YAPISI

ATOM NUMARASI

KÜTLE NUMARASI

İZOTİP

RADYASYON

İYONLAŞTIRICI RADYASYON

DOĞAL RADYASYON

RODON -  KOZMİK IŞINLAR

İNSAN YAPISI RADYASYON

RADYOAKTİVİTE

YARI ÖMÜR

BİYOLOJİK YARI ÖMÜR

İYONLAŞTIRICI RADYASYON ÇEŞİTLERİ

ALFA IŞINLARI

BETA IŞINLARI

NOTRONLAR

GAMA IŞINLARI

X-IŞINLARI

RADYASYONUN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ

ALFA IŞINLARININ MADDE İLE ETKİLEŞİMİ

BETA IŞINLARININ MADDE İLE ETKİLEŞİMİ

GAMA IŞINLARININ MADDE İLE ETKİLEŞİMİ

FOTO ELEKTRİK ETKİSİ

COMPTON ETKİSİ

ÇİFT OLUŞUMU

RADYASYON BİRİMLERİ

AKTİVİTE BİRİMİ

IŞINLAMA BİRİMİ

SOĞURULAN DOZ BİRİMİ

EŞDEĞER DOZ BİRİMİ

BİRİMLER İLE İLGİLİ ÖRNEKLEMELER

GAMA VE X- IŞINLARI ZIRHLAMASI

YARI DEĞER KALINLIĞI

İYONLAŞTIRICI RADYASYONUN BİYOLOJİK ETKİLERİ

 

2.   BÖLÜM ( 2. GÜN )

 

TEMEL KAVRAMLAR

ÇALIŞANLAR VE HALK İÇİN MÜSAADE EDİLEN DOZ SEVİYELERİ

RADYASYONLA IŞINLAMA TÜRLERİ

DIŞ IŞINLANDIRMA

TÜM VÜCUT IŞINLANDIRMASI

LOKAL IŞINLANDIRMA

İÇ IŞINLANDIRMA

AKUT IŞINLANDIRMA

KRONİK IŞINLANDIRMA

BİYOLOJİK ETKİLER

RADYASYONUN BİYOLOJİK MATERYAL İLE ETKİLEŞİMİ

FİZİKSEL FAKTÖRLER

BİYOLOJİK FAKTÖRLER

KİMYASAL  FAKTÖRLER

RADYASYONUN DOĞRUDAN ETKİSİ

RADYASYONUN DOLAYLI ETKİSİ

RADYASYONUN BİYOLOJİK ETKİLERİNİ DEĞİŞTİREN FAKTÖRLER

RADYASYONUN BİYOLOJİK ORTAMLARDA ETKİ KADEMELERİ

HÜCRE DUYARLILIKLARI

BAŞLATICI REAKSİYONLAR

KİMYASAL BOZUKLUKLAR

BİYOMOLEKÜLER BOZUKLUKLAR

BİYOLOJİK BOZUKLUKLAR

HEMATOPOİETİK SİSTEM

ÜREME SİSTEMİ ( REPRODÜKTİF SİSTEM )

MİDE-BAĞIRSAK ( GASTROİNTESTİNAL) SİSTEMİ

TÜM VÜCUDA RADYASYON ETKİSİ

ERKEN KLİNİK BELİRTİLER

AKUT RADYASYON SENDROMU

DETERMİNİSTİK ETKİLER

RADYASYONUN KANSERİ TEŞVİK ETMESİ

RİSK ANALİZİ

STOKASTİK ETKİLER

GENETİK ETKİLER

TIBBİ GÖZETİM

 

3.   BÖLÜM ( 3. GÜN )

 

BİYOLOJİK DOZ TAYİNİ

TÜRKİYEDE RADYASYONDAN KORUNMASINA İLİŞKİN MEVZUAT VE YAPTIRIMLAR

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER

SOSYAL HAKLAR

RADYASYONDAN KORUNMANIN TEMEL İLKELERİ

RADYASYON KORUNMASI VE HEDEFİ

ICRP DOZ SINIR SİSTEMİ

GEREKLİLİK

OPTİMİZASYON

DOZ SINIRLARI

BİRİNCİL SINIRLAR

İKİNCİL SINIRLAR

TÜRETİLMİŞ SINIRLAR

RADYASYON ALANLARININ SINIFLANDIRILMASI

DENETİMLİ ALANLAR

GÖZETİMLİ ALANLAR

ÖĞRENCİ VE ZİYARETÇİLER

ÇALIŞMA KOŞULLARI

KİŞİSEL DOZİMETRE ZORUNLULUĞU

DIŞ RADYASYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ

ZAMAN KURALI

MESAFE KURALI

ZIRHLAMA KURALI

BİR NOKTASAL GAMA KAYNAĞININ VERDİĞİ IŞINLAMA ŞİDDETİ

ZIRHLAMA KURALLARI

ALFA IŞINLARININ ZIRHLANDIRILMASI

BETA IŞINLARININ ZIRHLANDIRILMASI

 

4.   BÖLÜM ( 4. GÜN )

 

GAMA IŞINLARININ ZIRHLANDIRILMASI

MESAFE KURALI

ZAMAN KURALI

KONU İLE İLGİLİ PROBLEMLER, ÖRNEKLER VE ÇÖZÜMLERİ

İÇ RADYASYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ

VUCUT İÇİNE ALINMIŞ RADYOİZOTOPLARIN TEMİZLENMESİ

AÇIK RADYOAKTİF MADDELER İLE YAPILAN ÇALIŞMALARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

RADYOAKTİF PAKETLERİN İŞARETLENMESİ, ETİKETLENMESİ VE GÜVENLİ TAŞINMASI

İŞARETLEME – ETİKETLEME

PAKET SINIFLARI

PAKET TİPLERİ

RADYOAKTİF MADDELERİN GÜVENLİKLE TAŞINMASI

RADYO AKTİF MADDE TAŞINMASINDA RADYASYON KORUNMASI AÇISINDAN BAŞARI SAĞLANABİLMESİ

RADYO AKTİF MADDELERİN GÜVENLİKLE TAŞINMASI İÇİN ULUSLAR ARASI ATOM ENERJİSİ AJANSITARAFINDAN BELİRLENEN TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER

ENDÜSTRİDE KALİTE KONTROL UYGULAMALARINDA KULLANILAN RADYOAKTİF MADDELERİN YURT İÇİNDE TAŞINMASI

RADYOAKTİF MADDELERİN DEPOLANMASI

BOŞ PAKETLERİN GÖNDERİLMESİ

KİŞİSEL DOZİMETRELER

DOZİMETRE TİPLERİ

FİLM DOZİMETRELER

RADYASYON DOZUNU ÖLÇEN CİHAZLAR

FİLM DOZİMETRELERİ

TERMOLÜMİNESANS DOZİMETRELER

EKZO-ELEKTRON DOZİMETRELER

KİMYASAL DOZİMETRELER

CAM DOZİMETRELER

CEP DOZİMETRELERİ

ELEKTRONİK DOZİMETRELER

KALİBRASYON

RADYASYON KAZALARI

ENDÜSTRİYEL RADYOGRAFİDE KAZALAR

KAZALARDAN ÇIKARILMASI GEREKEN DERSLER

RADYASYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ

YÜZEY KONTAMİNASYON ÖLÇERLER

HAVA KONTAMİNASYON ÖLÇERLER

DOZ ŞİDDET ÖLÇERLER

GAZ DOLU İYON ODALARININ ÇALIŞMA PRENSİBİ

İYONİZASYON ODALI RADYASYON ÖLÇERLER

ORANTILI İYON İZASYON ODALI RADYASYON ÖLÇERLER

 

 

5.   BÖLÜM  ( 5. GÜN )

 

TESİS GİRİŞLERİNDE RADYOAKTİF MADDE İZLEME CİHAZLARI

NERELERDE KULLANILMASI GEREKİR

RADYOAKTİF MADDE İZLEME CİHAZLARI

SABİT RADYASYON ÖLÇERLER

KULLANILACAK DEDEKTÖR

HASSASİYET VE DETEKSİYON SINIRI

SRÖ CİHAZLARIN RADYOAKTİF MADDEYİ TESPİT EDEBİLMESİ İÇİN HUSUSLAR

ÖLÇÜLEN RADYASYON

ALARM ÖZELLİĞİ

ÇANAEM DE ÜRETİLEN SABİT RADYASYON ÖLÇERLER

NEB.224-4 LL AREA MONİTOR

RESA-GATE SİSTEMİ

UZAK İSTASYON

MERKEZ İSTASYON

PORTATİF RADYASYON ÖLÇERLER

ARAŞTIRMA CİHAZLARI

RADYASYON DOZ HIZI ÖLÇME CİHAZLARI

DOSE RATE METER

UYGUNLUK BELGESİ

RADYASYON KAYNAKLARI VE KULLANIM ALANLARI

RADYASYONLARIN KULLANIM ALANLARI

ENDÜSTRİYEL RADYASYON CİHAZLARI

IŞINLAMA CİHAZLARI

KAN IŞINLAMA CİHAZLARI

ARAŞTIRMA ANALİZ CİHAZLARI

YOĞUNLUK NEM ÖLÇME CİHAZLARI

PROSES KONTROL CİHAZLARI

GÜVENLİK AMAÇLI CİHAZLAR

PARATONER, DUMAN DEDEKTÖRLERİ VE  TÜKETİCİ ÜRÜNLER

TARIM VE HAYVANCILIK

ARKEOMETRİK ÇALIŞMALAR

TIBBİ UYGULAMALAR

SAHİPSİZ RADYOAKTİF KAYNAKLARLA İLGİLİ YASAL HUSUSLAR

UYGUNLUK BELGESİNE ESAS HÜKÜMLER

RADYOAKTİF MADDE İLE KARŞILAŞILMASI DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLER

RADYOAKTİF MALZEME TESPİT RAPORU

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME


Konu ile ilgili ayrıntılı açıklamalara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

link

 

Mesleki-Teknik Eğitimler

tunakurumsal.com, 2007 - 2009, Tüm Hakları Saklıdır

Şarkı Sözü

Bengü Yaralı

Demet Akalın Giderli Şarkılar

Erdem Kınay Ft. Merve Özbey Duman

Gökhan Özen Budala

indir

Gülşen Kardan Adam

Hande Yener Hasta

Sertab Erener İyileşiyorum

Soner Sarıkabadayı İnsan Sevmez mi?

Gülşen Yatcaz Kalkcaz

dinle

Oğuz Berkay Fidan Ft. Murat Boz – Olmuyor

Ersin ÖZDEMİR