Hizmetlerimiz

Listeleme Seçenekleri Listele Hücresel  
Belgelendirme Hizmeti
Yönetim Sistemleri ISO 10002 Belgesi / Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgelendirme ISO 13485 Belgesi Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme ISO 14001 Belgesi / Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirme ISO 22000 Belgesi / Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme ISO 27001 Belgesi / Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme ISO 9001 Belgesi / Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme ISO TS 16949 Belgesi / Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme SA 8000 Belgesi / Sosyal Sorumluluk Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme TS ISO 18001 OHSAS Belgesi / İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme
Ürün Belgelendirme (Aşağıdaki konularda firmamız, aracılık hizmetleri sunmaktadır) CE Belgesi / CE İşareti / CE Markalama / CE Belgelendirme GOST-R Belgesi / Rusya Standartlarina Uygunluk Belgelendirme saso-belgesi UKR-SEPRO Belgesi / Ukrayna Standartlarina Uygunluk Belgelendirme
Risk Analizi Belgesi - Risk Değerlendirme Raporu Risk Analizi Belgesi / Risk Değerlendirme Raporu
Eğitim Hizmeti
Kurumsal Gelişim Eğitimleri 7 S İletişim ve Çatışma Yönetimi Eğitimi 8D PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ Aile Şirketlerinde Yönetim Eğitimi Çatışma Yönetimi Eğitimi Çağdaş Yönetim Teknikleri Eğitimi Öner ve Çöz Tekniği - CEDAC Ürün Geliştirme Eğitimi Üretim Planlama ve Stok Kontrol Eğitimi Üretimde Verimliliği Arttırma Yöntemleri Eğitimi Davranış Geliştirme Eğitimi Etkili Takım Kurma Eğitimi Etkin Liderlik ve Yöneticilik Eğitimi Hedeflerle Yönetim Eğitimi Kriz Yönetimi Eğitimi Kurumsal Farkındalık Eğitimi Kurumsal Kimlik ve Kurumsallaşma Eğitimi Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi Maliyetleri Uzun Dönem Etkileyen Faktörler Eğitimi Marka Yönetimi Eğitimi Markalaşma Eğitimi Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi ( CRM Eğitimi ) Müşterilerle Empatik İletişim Eğitimi Motivasyon Eğitimi Motivasyonu Arttırma Eğitimi NLP Eğitimi Ofis Yönetimi Eğitimi Problem Çözme Teknikleri Eğitimi Proje Yönetimi Eğitimi Risk Analizi Eğitimi Satınalma Yönetimi Eğitimi Sözlü İletişim Teknikleri Süreç Yönetimi Eğitimi Strateji Geliştirme Eğitimi Stratejik Planlama Eğitimi Stratejik Satınalma ve Tedarikçi İlişkileri Eğitimi Stratejik Yönetim Eğitimi Stres ile Başa Çıkma Eğitimi Stres Yönetimi Eğitimi Takım Çalışması ve Liderlik Eğitimi Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMİ Uluslar arası Ticaret Eğitimi Uluslararası İşletmecilik Eğitimi Yazılı İletişim Teknikleri Yönetici Asistanlığı Eğitimi Yöneticiler için Teknoloji Güvenliği Eğitimi Yönetim Becerilerini Geliştirme Eğitimi Yenilikçilik Eğitimi Zaman Yönetimi Eğitimi Şirketlerde Örgütleşme Eğitimi İletişim Çatışmaları Eğitimi İletişim Teknikleri Eğitimi İnovasyon Yönetimi Eğitimi İş Yaşamında Profesyonellik Eğitimi İşi Sahiplenme Ve Takip Yönetimi İşletmelerde Örgüt Kültürü Eğitimi
Yönetim Sistemleri Eğitimi BRC Eğitimi / British Retail Consortium Global Standards Eğitim ISO 10002 Eğitim / Müşteri Memnuniyeti Kalite Yönetimi / Şikayet Yönetimi Eğitimi ISO 13485 Temel ve Dokumantasyon Eğitimi / Tıbbi Cihaz Kalite Yönetim Sistemi Eğitim ISO 13485 İç Denetçilik Eğitimi Tıbbi Cihaz Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik / Tetkikçilik / Denetçi / Denetçilik - Eğitim ISO 14001 Dokümantasyon Eğitimi ISO 14001 Temel Eğitimi ISO 14001 Temel ve Dokümantasyon Eğitimi / Çevre Yönetimi Sistemi Eğitim ISO 14001 İç Denetçilik Eğitimi / Çevre Yönetimi Sistemi Tetkik / Tetkikçilik / Denetçi - Eğitim ISO 17025 Temel ve Dokümantasyon Eğitimi / Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği Eğitim ISO 17025 İç Denetçilik Eğitimi Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlanın Yeterliliği Denetçi Tetkikçi Tetkik Eğitim ISO 22000 Dokümantasyon Eğitimi ISO 22000 Temel Eğitimi ISO 22000 Temel ve Dokümantasyon Eğitimi / Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitim ISO 22000 İç Denetçilik Eğitimi / Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkik / Tetkikçilik / Denetçi Eğitim ISO 27001 Temel ve Dokümantasyon Eğitimi / Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitim ISO 9001 Dokümantasyon Eğitimi ISO 9001 Temel Eğitimi ISO 9001 Temel ve Dokümantasyon Eğitimi / Kalite Yönetim Sistemi Eğitim ISO 9001 İç Denetçilik Eğitimi / Kalite Yönetim Sistemi Tetkik / Tetkikçilik / Denetçi Eğitim ISO TS 16949 Temel ve Dokümantasyon Eğitimi / Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi Eğitim ISO TS 16949 İç Denetçilik Eğitimi / Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi Tetkik / Tetkikçilik / Denetçi Eğitim ISO TS 18001 OHSAS Temel ve Dokümantasyon Eğitimi / İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ISO TS 18001 OHSAS İç Denetçilik Eğitimi / İş Sağlığı ve Güvenliği Tetkik / Tetkikçilik / Denetçi Eğitim ohsas 18001 dokümantasyon eğitimi OHSAS 18001 Temel Eğitimi PAS 220 EĞİTİMİ
Baş Denetçilik Eğitimleri ISO 14001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 9001 Baş Denetçi Eğitimi TS 18001 OHSAS Baş Denetçi Eğitimi
Yasal Gerekliği Olan Eğitimler Yangın Eğitimi / Tatbikatı İlk Yardım Eğitimi İş Güvenliği Eğitimi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi
İnsan Kaynakları Eğitimleri Çatışma Yönetimi Eğitimi Ücret Sistemi Kurma Eğitimi Ürün Geliştirme Eğitimi Değişim Yönetimi Eğitimi Drama İle Motivasyon Eğitimi Empatik İletişim Eğitimi Eğitimcinin Eğitimi Karar Verme Teknikleri Eğitimi Kendine Özgüveni Geliştirme Eğitimi Koç Yetiştirme Eğitimi Matris Düşünme Eğitimi Mülakat Teknikleri Eğitimi Motivasyon Teknikleri Eğitimi Organizasyon Geliştirme Eğitimi Performans Değerlendirme Eğitimi Yöneticilikten Liderliğe Geçiş Eğitimi İnsan Kaynakları ve İş Mevzuatı Eğitimi İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Özlük İşleri Eğitimi İş Analizi Eğitimi İş Hukuku Eğitimi İşe Alma Teknikleri Eğitimi
Satış Pazarlama Eğitimleri Altı Sigma Yönetimi Eğitimi Çağrı Merkezinde Etkinlik Eğitimi Bayi Yönetimi Eğitimi Beden Dili ve İletişimdeki Etkisi Eğitimi Müzakere becerileri eğitimi Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi Eğitimi Müşteri Odaklılık Eğitimi Pazarlama Yönetimi ve Stratejileri Eğitimi Pazarlık İkna Müzakere Becerileri Geliştirme Eğitimi Perakendecilikte Sunum ve Satış Eğitimi Satış Grubu Yönetimi Eğitimi Satış Karlılığını Arttırma ve Pazar Payını Geliştirme Eğitimi Satış Pazarlama Teknikleri Eğitimi Sağlık Hizmetleri Pazarlama Eğitimi Telefonda İletişim Teknikleri İletişim Becerileri Eğitimi
Muhasebe-Finans Eğitimleri Bankacılıkta Finans Eğitimi Finans Yönetimi Eğitimi Fiyat Maliyet Eğitimi Kurumsal Kaynakların Planlanması Eğitimi Mali Tabloların Yorumlanması Eğitimi Maliyet Muhasebesi Eğitimi Maliyetleri Düşürme Eğitimi Sağlık Sektörü Ekonomisi Eğitimi Sağlık Sektöründe Finansal Yönetim Eğitimi Sigorta Sektöründe Finansal Yönetim Eğitimi Amacı Temel Finansal Muhasebe Eğitimi
Kalite Eğitimleri 5 S Eğitimi APQC Süreç Sınıflandırma Çerçevesi Eğitimi Ar-Ge Eğitimi Atık Yönetimi Eğitimi Çok Uluslu Şirketlerde Global Strateji Geliştirme Üretim Yönetimi Benchmarking Eğitimi Bireysel Kalitenin Geliştirilmesi Eğitimi BS 25999 İş Sürekliliği Eğitimi FMEA Eğitimi / Hata Türleri ve Etkileri Analizi Eğitimi Gıda Güvenliği Eğitimi Hijyen Eğitimi Hizmet Kalitesini Geliştirme Teknikleri Eğitimi IPC-7711 & IPC-7721 IPC Uygulama Uzmanı Eğitimi IPC-A-610 IPC Uygulama Uzmanlığı Eğitimi ISO 31000 : 2009 RİSK YÖNETİM STANDARDI Kalibrasyon Eğitimi Kalite Maliyetleri Eğitimi Kimyasal Maddeler Müdahale Eğitimi Problem Çözme Teknikleri Eğitimi Proses Süreç Yönetimi Proses Yönetimi Eğitimi Risk Odaklı Denetim Eğitimi Sağlık Sektöründe Kalite Eğitimi SWOT Analizi Eğitimi Temizlik Kuralları Eğitimi Uluslararası İşletmecilik Eğitimi Uluslararası İşletmelerde Stratejik Planlama İnovasyon Yönetimi Eğitimi İnşaat Sektöründe Kalite Eğitimi İstatiksel Proses Kontrol Eğitimi İş Geliştirme Eğitimi İş Hayatında Gerilim ve Stres İşletme Kararlarında Maliyetleri Uzun Dönem Etkileyen Faktörler
Kişisel Gelişim Eğitimleri Diksiyon Eğitimi Diksiyon Ve Etkili Konuşma Teknikleri: Etkin Takım Kurma Eğitimi Güzel Ve Etkili Konuşma Eğitimi GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ Kendine Güveni Geliştirme Eğtiimi Kriz Yönetimi Motivasyonu Arttırma Eğitimi Ofis Yönetimi Eğitimi Problem Çözme Teknikleri Eğitimi Süreç Yönetimi Eğitimi Stres Yönetimi Eğitimi Takım Çalışması Ve Liderlik Eğitimi Yenilikçilik İnovasyon Eğitimi Zaman Yönetimi Eğitimi İletişim Çatışmaları Eğitimi İletişim Teknikleri Eğitimi
Mesleki-Teknik Eğitimler RADYASYON EĞİTİMİ - RADYASYONDAN KORUNMA EĞİTİMİ
Diğer Eğitimler 98/79/EC Teşhis Tanı Cihazları Direktifi Aktif Vucuda Yerleştirilebilir Tıbbi Cihazlar Direktifi BRC Eğitimi Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitim ETO - Etilen Oksit Gaz Sterilizasyonu FSC Eğitimi / Orman Yönetim Konseyi Eğitimi Hata Türü Ve Etkileri Analizi (FMEA) Eğitimi ISO 14071:2009 Risk Yönetimi Tıbbi Cihazlar ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlanın yeterliliği Temel ve Dokümantasyon Eğitimi - Eğitim MOD 93-42/EEC Tıbbi Cihazlar Direktifi MSA Eğitimi / Ölçüm Sistemleri Analizi Eğitim PPAP Eğitimi / Üretim Parçası Onay Prosesi Eğitim Teknik Resim Eğitim İçeriği Temel Teknik Resim Eğitimi - Eğitim İleri Ürün Hizmet Kalite Planlaması (APQP) Eğitimi İlkyardım Eğitimi ( Sağlık Bakanlığı Onaylı ) İstatistiksel Proses Kontrol İPK (SPC) Eğitimi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ( İSG ) (6331 sayılı Kanun gereğince zorunlu eğitim)
Test Hizmetleri – Ürün Test
Test Hizmetleri-Ürün Test ELV Testi LVD Testi MSDS Kartı Hazırlama Reach Testi Rosh Testi
Test Hizmetleri CE Belgesi için Test Hizmetleri Food Contact Directives- AB Direktiflerine Uygun Gıda Normları Reach Test Rohs Testi ROSH TESTİ
Periyodik Kontrol
Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrol Buhar Kazanı Periyodik Kontrol Fenni Muayene Hava Tankı Periyodik Kontrol Fenni Muayene Hidrofor Hava Tankı Periyodik Kontrol Fenni Muayene Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrol Fenni Muayene Kompresör Periyodik Kontrol Fenni Muayene Kızgın Yağ Kazanları Periyodik Kontrolü Fenni Muayene Otoklav Boyler Periyodik Kontrolü Fenni Muayene Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrol Fenni Muayene
Kaldırma Araçları Periyodik Kontrolleri Asansör Periyodik Kontrol Fenni Muayene Atölye Tipi Liftler Periyodik Kontrol Fenni Muayene Caraskal Periyodik Kontrol Fenni Muayene Forklift Periyodik Kontrol Fenni Muayene Kule Vinç Periyodik Kontrol Fenni Muayene Mobil Vinç Periyodik Kontrol Fenni Muayene Vinç Periyodik Kontrol Fenni Muayene Yük Asansörü Periyodik Kontrol Fenni Muayene
Elektriksel Topraklama Periyodik Kontolleri Makina Topraklama Kontrolü Ölçümü Paratoner Topraklama Kontrolü Ölçümü Priz Topraklama Kontrolü Ölçümü Topraklama Ölçümü Periyodik Kontrolü
Periyodik Muayene Başvuru Formu Periyodik Muayene Başvuru Formu
Ölçme Hizmetlerimiz
Ölçme Hizmetleri Aydınlatma Ölçümü Emisyon Ölçümü Gürültü Ölçümü İmisyon Ölçümü
Denetim - Gözetim Hizmetlerimiz
Denetim Hizmeti Belgelendirme Denetimi Proses Denetimi Tedarikçi Denetimi
Gözetim Hizmeti Uluslararası Gözetim Hizmeti Denetimi
Müşteri Memnuniyeti
Müşteri Memnuniyeti Ölçümü Müşteri Memnuniyeti Ölçüm Formu

 

 

 

tunakurumsal.com, 2007 - 2009, Tüm Hakları Saklıdır

Ersin ÖZDEMİR