BAŞVURU SAHİBİNE AİT BİLGİLER:

Adı-soyadı:

Kuruluştaki görevi/unvanı:

Kuruluş adı/sektörü:

Tarih:
Kuruluş açık adresi:
 

Telefon numarası:

Faks:

Web sitesi:

e-posta:
Şikayet/itirazın  konusu:
AŞAĞIDAKİ BÖLÜMLER SADECE UDEM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Şikayeti/ Itirazı alan TUNA yetkilisinin adı-soyadı:
Tarih/imza:
NOT: Sözlü olarak alınan şikayet/itirazlarda da  bu formun doldurulması ve konunun doğru anlaşıldığuna dair şikayet yada itiraz sahibinin onayının alınması gereklidir.
DEĞERLENDİRME VE KARARLAR:
Gerekli hallerde yapılan tüm toplantıların tutanakları ve açılan DÖF’lerin kopyaları bu forma eklenecektir.
YÖNETIM TEMSILCISI

 

İmza/Tarih:

GENEL MÜDÜR

 

İmza/Tarih:

 

 

EKLER: