Eğitim Teklifi

 

Kişisel Bilgiler
*Ad Boş Bırakılamaz. İşletme Adı
*Soyad Boş Bırakılamaz. Web
*E-Mail Boş Bırakılamaz.Hatalı Giriş. Adres
*Telefon Boş Bırakılamaz. Faaliyet Alanınız
Fax Çalışan Sayısı
    Şubeleriniz Var Mı ? Var Yok
* Doldurulması Zorunlu Alanlardır    
Eğitim Teklifi Talep Edilen Konu/Konular
Kurumsal Gelişim Eğitimleri
İletişim Teknikleri Eğitimi
Çok Uluslu Şirketlerde Global Strateji Geliştirme
Motivasyonu Arttırma Eğitimi
Stratejik Planlama Eğitimi
Strateji Geliştirme Eğitimi
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
8D PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
İnovasyon Yönetimi Eğitimi
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Hedeflerle Yönetim Eğitimi
Etkin Liderlik ve Yöneticilik Eğitimi
Aile Şirketlerinde Yönetim Eğitimi
Takım Çalışması ve Liderlik Eğitimi
Proje Yönetimi Eğitimi
Ofis Yönetimi Eğitimi
NLP Eğitimi
Motivasyon Eğitimi
Markalaşma Eğitimi
Marka Yönetimi Eğitimi
Etkili Takım Kurma Eğitimi
7 S İletişim ve Çatışma Yönetimi Eğitimi
Çatışma Yönetimi Eğitimi
Benchmarking Eğitimi
Hizmet Kalitesini Geliştirme Teknikleri Eğitimi
Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
Yönetici Asistanlığı Eğitimi
Yönetim Becerilerini Geliştirme Eğitimi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi ( CRM Eğitimi )
Stratejik Yönetim Eğitimi
Kriz Yönetimi Eğitimi
Kurumsal Kimlik ve Kurumsallaşma Eğitimi
Satınalma Yönetimi Eğitimi
Üretim Planlama ve Stok Kontrol Eğitimi
Üretimde Verimliliği Arttırma Yöntemleri Eğitimi
Süreç Yönetimi Eğitimi
Stres Yönetimi Eğitimi
Risk Analizi Eğitimi
Zaman Yönetimi Eğitimi
Ürün Geliştirme Eğitimi
Üretim Yönetimi
Öner ve Çöz Tekniği - CEDAC
Yönetim Sistemleri Eğitimi
ISO 9001:2015 Temel ve Dokümantasyon Eğitimi / Kalite Yönetim Sistemi Eğitim
ISO 9001:2015 İç Denetçilik Eğitimi / Kalite Yönetim Sistemi Tetkik / Tetkikçilik / Denetçi Eğitim
ISO 14001:2015 Temel ve Dokümantasyon Eğitimi / Çevre Yönetimi Sistemi Eğitim
ISO 14001:2015 İç Denetçilik Eğitimi / Çevre Yönetimi Sistemi Tetkik / Tetkikçilik / Denetçi - Eğitim
ISO 22000:2018 Temel ve Dokümantasyon Eğitimi / Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitim
ISO 22000:2018 İç Denetçilik Eğitimi / Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkik / Tetkikçilik / Denetçi Eğitim
ISO TS 16949 Temel ve Dokümantasyon Eğitimi / Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi Eğitim
ISO TS 16949 İç Denetçilik Eğitimi / Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi Tetkik / Tetkikçilik / Denetçi Eğitim
ISO TS 18001 OHSAS Temel ve Dokümantasyon Eğitimi / İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim
ISO TS 18001 OHSAS İç Denetçilik Eğitimi / İş Sağlığı ve Güvenliği Tetkik / Tetkikçilik / Denetçi Eğitim
ISO 17025 Temel ve Dokümantasyon Eğitimi / Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği Eğitim
ISO 17025 İç Denetçilik Eğitimi Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlanın Yeterliliği Denetçi Tetkikçi Tetkik Eğitim
PAS 220 EĞİTİMİ
ISO 9001:2015 Temel Eğitimi
ISO 9001:2015 Dokümantasyon Eğitimi
ISO 14001:2015 Temel Eğitimi
ISO 14001:2015 Dokümantasyon Eğitimi
OHSAS 18001 Temel Eğitimi
ohsas 18001 dokümantasyon eğitimi
ISO 22000:2018 Temel Eğitimi
ISO 22000:2018 Dokümantasyon Eğitimi
ISO 10002 Eğitim / Müşteri Memnuniyeti Kalite Yönetimi / Şikayet Yönetimi Eğitimi
ISO 13485 Temel ve Dokumantasyon Eğitimi / Tıbbi Cihaz Kalite Yönetim Sistemi Eğitim
ISO 13485 İç Denetçilik Eğitimi Tıbbi Cihaz Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik / Tetkikçilik / Denetçi / Denetçilik - Eğitim
BRC Eğitimi / British Retail Consortium Global Standards Eğitim
ISO 27001 Temel ve Dokümantasyon Eğitimi / Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitim
Baş Denetçilik Eğitimleri
ISO 9001 Baş Denetçi Eğitimi
ISO 14001 Baş Denetçi Eğitimi
TS 18001 OHSAS Baş Denetçi Eğitimi
Yasal Gerekliği Olan Eğitimler
Yangın Eğitimi / Tatbikatı
İlk Yardım Eğitimi
İnsan Kaynakları Eğitimleri
İnsan Kaynakları ve İş Mevzuatı Eğitimi
İş Analizi Eğitimi
İş Hukuku Eğitimi
İşe Alma Teknikleri Eğitimi
Motivasyon Teknikleri Eğitimi
Mülakat Teknikleri Eğitimi
Performans Değerlendirme Eğitimi
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Özlük İşleri Eğitimi
İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi
Organizasyon Geliştirme Eğitimi
Ücret Sistemi Kurma Eğitimi
Satış Pazarlama Eğitimleri
Müzakere becerileri eğitimi
Müşteri Odaklılık Eğitimi
Bayi Yönetimi Eğitimi
Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi Eğitimi
Pazarlama Yönetimi ve Stratejileri Eğitimi
Pazarlık İkna Müzakere Becerileri Geliştirme Eğitimi
Satış Karlılığını Arttırma ve Pazar Payını Geliştirme Eğitimi
Satış Pazarlama Teknikleri Eğitimi
Satış Grubu Yönetimi Eğitimi
Muhasebe-Finans Eğitimleri
Bankacılıkta Finans Eğitimi
Finans Yönetimi Eğitimi
Kurumsal Kaynakların Planlanması Eğitimi
Mali Tabloların Yorumlanması Eğitimi
Maliyet Muhasebesi Eğitimi
Maliyetleri Düşürme Eğitimi
Temel Finansal Muhasebe Eğitimi
Fiyat Maliyet Eğitimi
Kalite Eğitimleri
İş Hayatında Gerilim ve Stres
İşletme Kararlarında Maliyetleri Uzun Dönem Etkileyen Faktörler
Uluslararası İşletmecilik Eğitimi
Uluslararası İşletmelerde Stratejik Planlama
Proses Yönetimi Eğitimi
Proses Süreç Yönetimi
Kalibrasyon Eğitimi
Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
APQC Süreç Sınıflandırma Çerçevesi Eğitimi
ISO 31000 : 2009 RİSK YÖNETİM STANDARDI
5 S Eğitimi
Atık Yönetimi Eğitimi
BS 25999 İş Sürekliliği Eğitimi
FMEA Eğitimi / Hata Türleri ve Etkileri Analizi Eğitimi
İstatiksel Proses Kontrol Eğitimi
Kalite Maliyetleri Eğitimi
Bireysel Kalitenin Geliştirilmesi Eğitimi
İnovasyon Yönetimi Eğitimi
İnşaat Sektöründe Kalite Eğitimi
İş Geliştirme Eğitimi
Risk Odaklı Denetim Eğitimi
SWOT Analizi Eğitimi
Altı Sigma Yönetimi Eğitimi
Gıda Güvenliği Eğitimi
Hijyen Eğitimi
Temizlik Kuralları Eğitimi
Kişisel Gelişim Eğitimleri
Kriz Yönetimi
İletişim Çatışmaları Eğitimi
Etkin Takım Kurma Eğitimi
Takım Çalışması Ve Liderlik Eğitimi
Ofis Yönetimi Eğitimi
Süreç Yönetimi Eğitimi
Stres Yönetimi Eğitimi
Zaman Yönetimi Eğitimi
Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
Yenilikçilik İnovasyon Eğitimi
İletişim Teknikleri Eğitimi
Motivasyonu Arttırma Eğitimi
Kendine Güveni Geliştirme Eğtiimi
Güzel Ve Etkili Konuşma Eğitimi
Telefonda İletişim Teknikleri
Diksiyon Ve Etkili Konuşma Teknikleri:
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ
Eğitimcinin Eğitimi
Karar Verme Teknikleri Eğitimi
Yöneticilikten Liderliğe Geçiş Eğitimi
Diksiyon Eğitimi
Beden Dili ve İletişimdeki Etkisi Eğitimi
İletişim Becerileri Eğitimi
Kendine Özgüveni Geliştirme Eğitimi
Mesleki-Teknik Eğitimler
RADYASYON EĞİTİMİ - RADYASYONDAN KORUNMA EĞİTİMİ
Diğer Eğitimler
İstatistiksel Proses Kontrol İPK (SPC) Eğitimi
Hata Türü Ve Etkileri Analizi (FMEA) Eğitimi
PPAP Eğitimi / Üretim Parçası Onay Prosesi Eğitim
İleri Ürün Hizmet Kalite Planlaması (APQP) Eğitimi
MSA Eğitimi / Ölçüm Sistemleri Analizi Eğitim
Teknik Resim Eğitim İçeriği
Temel Teknik Resim Eğitimi - Eğitim
MOD 93-42/EEC Tıbbi Cihazlar Direktifi
98/79/EC Teşhis Tanı Cihazları Direktifi
Aktif Vucuda Yerleştirilebilir Tıbbi Cihazlar Direktifi
ISO 14071:2009 Risk Yönetimi Tıbbi Cihazlar
ETO - Etilen Oksit Gaz Sterilizasyonu
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ( İSG ) (6331 sayılı Kanun gereğince zorunlu eğitim)
BRC Eğitimi Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitim
FSC Eğitimi / Orman Yönetim Konseyi Eğitimi
İlkyardım Eğitimi ( Sağlık Bakanlığı Onaylı )
ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlanın yeterliliği Temel ve Dokümantasyon Eğitimi - Eğitim
 

 

 

tunakurumsal.com, 2007 - 2009, Tüm Hakları Saklıdır